1903 - Vznik

V pražské čtvrti Žižkov se začal hrát fotbal roku 1897. První kroužky a oddíly se zde začaly organizovat kolem roku 1900. První klub s názvem Viktoria vznikl už tehdy, ale záhy opět zanikl.

Kroužek se stejným jménem pak v roce 1903 obnovili členové České obce sokolské Karel Pittl, Josef Friedl a Rudolf Bus. První mužstvo se skládalo převážně ze studentů žižkovských škol. Mezi nejznámější hráče té doby patřili žáci žižkovské reálky Antonín Hušek, Rudolf Klapka a Jaroslav Mysík. Stanovy klubu byly schváleny v roce 1904, čímž se kroužek proměnil v plnoprávný tým Sportovní klub Viktoria. V roce 1906 zaznamenal klub první významný úspěch, vítězství nad Spartou 1:0.